. : : به پایگاه اینترنتی نمایشگاه بین المللی کرمانشاه خوش آمدید : : .

آقای کیوان کاشفی
 ریاست اتاق بازرگانی،صنایع ومعادن و کشاورزی کرمانشاه
  ریاست هیات مدیره نمایشگاه بین المللی کرمانشاه
تلفن:000000000
...............پست الکترونیک
آقای محمد مهدی احمدی
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه
عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی کرمانشاه
تلفن:00000000
...............پست الکترونیک
آقای موسی سلیمی
عضو هیات رئیسه مجمع امور صنفی استان کرمانشاه
عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی کرمانشاه
تلفن:000000
...............پست الکترونیک
   معرفی


محل برگزاریبزرگنمایی نقشه


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نمایشگاه بین المللی کرمانشاه میباشد