. : : به پایگاه اینترنتی نمایشگاه بین المللی کرمانشاه خوش آمدید : : .

آقای رضا سلیم ساسانی
 ریاست اتاق اصناف
ریاست هیات مدیره نمایشگاه بین المللی کرمانشاه
تلفن:38382310
 sasani@krfair.ir پست الکترونیک
آقای مجتبی صفایی

نایب رییس هیات مدیره نمایشگاه بین المللی کرمانشاه
تلفن:000000
...............پست الکترونیک
 خانم توران صنعتی

عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی کرمانشاه
تلفن:00000000
...............پست الکترونیک
   معرفی


محل برگزاریبزرگنمایی نقشه


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نمایشگاه بین المللی کرمانشاه میباشد