نمایشگاه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان ازتاریخ ۲۴تا۲۸اردیبهشت برگزارمیشود
 نمایشگاه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان از تاریخ ۲۴تا۲۸اردیبهشت برگزار میشود.
 دومین نمایشگاه جهیزیه ٬ملزومات عروس و پیوند ایرانیان ٬همزمان با نمایشگاه سوغات ٬کادو وهدایا در نمایشگاه بین المللی کرمانشاه برگزار میگردد
 نمایشگاه جهیزیه ملزومات عروس وپیوند ایرانیان همزمان بانمایشگاه سوغات کادو وهدایا در نمایشگاه بین المللی کرمانشاه برگزار میگردد
 نمایشگاه فرش تابلوفرش دستباف و ماشینی و لوستر و چراغهای تزیینی همزمان با سومین نمایشگاه بازرگانی عمومی
 نمایشگاه فرش تابلو فرش دستباف و ماشینی لوستر و چراغهای تزیینی همزمان با سومین نمایشگاه بازرگانی عمومی از تاریخ25 لغایت29تیرماه در نمایشگاه بین المللی کرمانشاه برگزار می گردد.
 رهبر انقلاب ٬درپیام نوروزی سال ۹۷امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرد.
 رهبر انقلاب ٬درپیام نوروزی سال ۹۷امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرد.

در حال بروز رسانی.

لطفا صبر کنید در حال بروز رسانی.

آمار نظرسنجی لینک مرتبطکلیه حقوق این پایگاه مربوط به نمایشگاه بین المللی کرمانشاه می باشد