شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
  شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان برگزار میشود
 هجدهمین نمایشگاه لوازم خانگی
 هجدهمین نمایشگاه لوازم خانگی نمایشگاه بین المللی کرمانشاه برگزار میگردد
 نمایشگاه بوی ماه مهر با اولویت عرضه کالای ایرانی
 نمایشگاه بوی ماه مهر با اولویت عرضه کالای ایرانی برگزار میشود.
 رهبر انقلاب ٬درپیام نوروزی سال ۹۷امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرد.
 رهبر انقلاب ٬درپیام نوروزی سال ۹۷امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرد.

در حال بروز رسانی.

لطفا صبر کنید در حال بروز رسانی.

آمار نظرسنجی لینک مرتبطکلیه حقوق این پایگاه مربوط به نمایشگاه بین المللی کرمانشاه می باشد