. : : به پایگاه اینترنتی نمایشگاه بین المللی کرمانشاه خوش آمدید : : .

خانم پریسا کلانتری 
سمت: مدیرعامل
تلفن: 38382320
Kalantari@Krfair.ir: پست الکترونیک
آقای حامد وفاپور
سمت: معاونت اجرایی و اداری
  تلفن:38371037
wafapur@Krfair.ir : پست الکترونیک
 خانم  بنفشه امامی نیا
سمت:معاونت امور نمایشگاهی
  09188334592  تلفن:38382303
Emaminia@Krfair.ir : پست الکترونیک
آقای حامد وفاپور
سمت: مدیر روابط عمومی
تلفن:38371037
wafapur@Krfair.ir : پست الکترونیک
   

تماس با ما شما می توانید نظرات،انتقادات و پیشنهادات خود را از این طریق به ما انتقال دهید

معرفی


محل برگزاری


بزرگنمایی نقشهکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نمایشگاه بین المللی کرمانشاه میباشد