. : : به پایگاه اینترنتی نمایشگاه بین المللی کرمانشاه خوش آمدید : : .

آقای رضا سلیم ساسانی
سمت: مدیرعامل
تلفن: 38382320
SalimSasani@Krfair.ir : پست الکترونیک
خانم کلانتری
سمت: معاونت
تلفن:38382310
Kalantari@Krfair.ir : پست الکترونیک
خانم امامی نیا
سمت:امور نمایشگاهی
تلفن:38382303
Emaminia@Krfair.ir : پست الکترونیک
آقای حامد وفاپور
سمت: مدیر روابط عمومی
تلفن:38382318
wafapur@Krfair.ir : پست الکترونیک
   

تماس با ما شما می توانید نظرات،انتقادات و پیشنهادات خود را از این طریق به ما انتقال دهید

معرفی


محل برگزاری


بزرگنمایی نقشهکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نمایشگاه بین المللی کرمانشاه میباشد