نمایشگاه خانه مدرن مبلمان فرش ولوستر برگزار میشود
 نمایشگاه خانه مدرن مبلمان فرش ولوستر برگزار میشود
 نمایشگاه گردشگری هتلداری وصنایع وابسته وسوغات وصنایع دستی درنمایشگاه بین المللی کرمانشاه برگزارمیشود
 نمایشگاه گردشگری هتلداری وصنایع وابسته از تاریخ ۲۰لغایت ۲۵اسفند ماه برگزارمیشود ساعت بازدید ۱۵تا ۲۰میباشد.
 نمایشگاه گل وگیاه گیاهان دارویی سوغات وصنایع دستی از تاریخ ۷لغایت ۱۱اسفند برگزار میشود
 نمایشگاه گل وگیاه وگیاهان دارویی سوغات وصنایع دستی ازتاریخ ۷تا۱۱اسفند برگزار میشود .ساعت بازدید ازنمایشگاه ۱۵تا۲۱میباشد
 رهبرانقلاب، در پيام نوروزی سال۹۶امسال را سال اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال نامگذاری کرد
 رهبرانقلاب، در پيام نوروزی سال۹۶امسال را سال اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال نامگذاری کرد

در حال بروز رسانی.

لطفا صبر کنید در حال بروز رسانی.

آمار نظرسنجی لینک مرتبطکلیه حقوق این پایگاه مربوط به نمایشگاه بین المللی کرمانشاه می باشد