نمایشگاه سوغات و هدایا عید تا عید
 نمایشگاه سوغات و هدایا عید تا عید برگزار میگردد
 نمایشگاه تخصصی فرش وتابلو فرش همزمان با نمایشگاه بازرگانی عمومی
 نمایشگاه تخصصی فرش وتابلو فرش همزمان با نمایشگاه بازرگانی عمومی برگزار میشود
 نمایشگاه گل وگیاه و گیاهان دارویی
 نمایشگاه گل وگیاه و گیاهان داروییبرگزار می شود
 رهبر انقلاب سال1401 را سال(( تولید دانش بنیان،اشتغال آفرین)) نام گذاری کردند
  

در حال بروز رسانی.

لطفا صبر کنید در حال بروز رسانی.

آمار نظرسنجی لینک مرتبطکلیه حقوق این پایگاه مربوط به نمایشگاه بین المللی کرمانشاه می باشد