دهمین نمایشگاه خودرو و قطعات استان کرمانشاه
 دهمین نمایشگاه خودرو و قطعات استان کرمانشاه از22 مهرماه آغاز به کار می کند
 نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف سراسری
 نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف سراسری با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود
 نمایشگاه تخصصی ملزومات جهیزیه با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
 نمایشگاه تخصصی ملزومات جهیزیه با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
 رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال 1399را سال جهش تولید نامگذاری کرد.
 رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال 1399را سال جهش تولید نامگذاری کرد.

در حال بروز رسانی.

لطفا صبر کنید در حال بروز رسانی.

آمار نظرسنجی لینک مرتبطکلیه حقوق این پایگاه مربوط به نمایشگاه بین المللی کرمانشاه می باشد