دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی
 دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی برگزار میشود.
 نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
  نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی برگزار میشود
 نمایشگاه رونق تولید
 اولین نمایشگاه رونق تولید برگزار میشود
 رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸را سال رونق تولید نامگذاری کرد.
 رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸را سال رونق تولید نامگذاری کرد.

در حال بروز رسانی.

لطفا صبر کنید در حال بروز رسانی.

آمار نظرسنجی لینک مرتبطکلیه حقوق این پایگاه مربوط به نمایشگاه بین المللی کرمانشاه می باشد