نمایشگاه گل و گیاه همزمان با سوغات هدایا و گیاهان دارویی
 نمایشگاه گل و گیاه همزمان با سوغات هدایا و گیاهان دارویی برگزار میشود.
 نمایشگاه مبلمان منزل
  نمایشگاه مبلمان منزل برگزار میشود
 نمایشگاه فرش و تابلو فرش همزمان با نمایشگاه لوستر و چراغهای تزیینی
 نمایشگاه فرش و تابلو فرش همزمان با نمایشگاه لوستر و چراغهای تزیینی برگزار میشود
 رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸را سال رونق تولید نامگذاری کرد.
 رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸را سال رونق تولید نامگذاری کرد.

در حال بروز رسانی.

لطفا صبر کنید در حال بروز رسانی.

آمار نظرسنجی لینک مرتبطکلیه حقوق این پایگاه مربوط به نمایشگاه بین المللی کرمانشاه می باشد