نهمین نمایشگاه صنعت خودرو قطعات یدکی و صنایع وابسته
 نهمین نمایشگاه صنعت خودرو قطعات یدکی و صنایع وابسته از تاریخ 6 الی9 شهریور برگزار میشود.
 نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان منزل
 نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان منزل در نمایشگاه بین المللی کرمانشاه برگزار میگردد
 نمایشگاه بوی ماه مهر با اولویت عرضه کالای ایرانی
 نمایشگاه بوی ماه مهر با اولویت عرضه کالای ایرانی برگزار میشود.
 رهبر انقلاب ٬درپیام نوروزی سال ۹۷امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرد.
 رهبر انقلاب ٬درپیام نوروزی سال ۹۷امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرد.

در حال بروز رسانی.

لطفا صبر کنید در حال بروز رسانی.

آمار نظرسنجی لینک مرتبطکلیه حقوق این پایگاه مربوط به نمایشگاه بین المللی کرمانشاه می باشد