نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی غرب کشور
 نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی غرب کشور برگزار میگردد
 سیزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو قطعات یدکی و صنایع وابسته
 سیزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو قطعات یدکی و صنایع وابسته برگزار میشود
 نمایشگاه فروش پاییزه ویژه بازگشایی مدارس
 نمایشگاه فروش پاییزه ویژه بازگشایی مدارس برگزار می شود
 رهبر انقلاب سال1402 را سال(( مهار تورم و رشد تولید) نام گذاری کردند
  

در حال بروز رسانی.

لطفا صبر کنید در حال بروز رسانی.

آمار نظرسنجی لینک مرتبطکلیه حقوق این پایگاه مربوط به نمایشگاه بین المللی کرمانشاه می باشد