نمایشگاه خانه مدرن فرش،تابلو فرش،مبلمان و لوستر
 نمایشگاه خانه مدرن فرش،تابلو فرش،مبلمان و لوستر برگزار می شود
 نمایشگاه تخصصی مبلمان
 نمایشگاه تخصصی مبلمان با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود
 بیستمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی
 بیستمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
 رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال 1399را سال جهش تولید نامگذاری کرد.
 رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال 1399را سال جهش تولید نامگذاری کرد.

در حال بروز رسانی.

لطفا صبر کنید در حال بروز رسانی.

آمار نظرسنجی لینک مرتبطکلیه حقوق این پایگاه مربوط به نمایشگاه بین المللی کرمانشاه می باشد